Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie i wszyscy zainteresowani!

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła wraca do normalnego funkcjonowania. Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 12.09.2020 w sobotę o 10.00. Wszystkie zapisane dzieci zapraszamy na pierwsze zdjęcia.

Ze spraw organizacyjnych:
- zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie, począwszy od 12 września, od godziny 10.00 do 13.30;
- uczniowie zostaną przydzieleni do grup według wieku i umiejętności;
- czesne za rok szkolny 2020/2021 wynosi:
*220 euro za osobę,
*180 euro za drugie dziecko,
*150 euro za trzecie dziecko.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowaliśmy się pobierać opłaty za jeden semestr z góry, tak więc pierwsza rata wynosi
*110 euro za pierwsze dziecko,
*90 euro za drugie,
*75 euro za trzecie.

- Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do uczestnictwa w dyżurach szkolnych odbywających się w godzinach 10.00- 13.30;
- dyżur rodzicielski - opiekuńczy jest ustalany na następujący miesiąc z góry;
- sytuacja związana z pandemią obliguje nas do przestrzegania obostrzeń, co za tym idzie, rodzice nie maja wstępu na teren szkoły (oprócz rodziców dyżurnych);
- w najbliższym czasie podamy ofertę zajęć dodatkowych, odbywających się po lekcjach w godzinach 13.30- 14.30.
W razie wszelkich wątpliwości prosimy o pytania.
Zespół "Wars i Sawa".

___________________________________________________________________________________________________________

⚠️Szkoła zamknięta dla koronawirusa ⚠️

Nowe zasady bezpieczeństwa w naszej placówce. Tak jak w innych miejscach publicznych, tak i w szkołach musimy przestrzegać pewnych zasad.

Dzięki temu przebywanie we wspólnej przestrzeni będzie bezpieczniejsze. Na co uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się po powrocie do szkoły?
• Dezynfekcja rąk i dystans społeczny
Jednym z nowych obowiązków będzie dezynfekcja rąk po wejściu do budynku. Należy często myć ręce wodą z mydłem, a także zasłaniać usta podczas kichania i kaszlu. Trzeba pamiętać również o tym, żeby nie dotykać oczu, nosa i ust. Dzieci i nauczyciele przebywający w szkole powinny w miarę możliwości starać się zachować dystans od innych osób. Aby było to możliwe, dyrektor może wprowadzić np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do danej placówki.
• Zachorowanie w szkole – zasady postępowania:
W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy poinformować o tym najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10-14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury.
• Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności szkoły
Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki.
 Jakie działania i decyzje może podjąć? Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne.
 Jak wyglądać będzie nauka, gdy dyrektor zawiesi zajęcia lub zrezygnuje ze stacjonarnego kształcenia?
 Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. Placówka będzie na bierząco informowała Państwa o zmianach i ewentualnych zasadach nauczania online.
Pozostańmy zdrowi!!:)
Pozdrawiamy „Wars i Sawa”.


___________________________________________________________________________________________________________

  • Konkurs plastyczny - Wierszowisko

 

Konkurs plastyczny Wierszowiskowy regulamin 2020  - regulamin konkursu

 

-Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego,
odbędzie się 22 marca 2020 w Wijchen.

 

  • Zbiórka artykułów spożywczych oraz chemicznych dla kombatantów

Osoby chętne prosimy o dostarczenie nam paczek najpóźniej do dnia 21 marca.
Pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji.