Logo polskiej szkoły „Wars i Sawa” w Helmond

Nasza Historia

Szkoła „Wars i Sawa” swoją działalność rozpoczęła w maju 2019 roku. Naszym założeniem jest zapewnienie dzieciom kontaktu z językiem polskim, historią oraz kulturą i obyczajami, obowiązującymi w naszym kraju. Poprzez naukę i zabawę pragniemy  umożliwić młodym Polakom  kontakt z rówieśnikami i rozpoczęcie nowych znajomości i przyjażni.

Chcemy aby nasi podopieczni  z łatwością porozumiewali  się z rodziną w Polsce oraz by w przyszłości mieli możliwość studiowania lub pracy w Polsce.Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia dla najmłodszych polegające głównie na nauce i zabawie, ale również zajęcia dla dzieci starszych i młodzieży mające na celu zakrzewianie kultury i historii języka polskiego. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży od 3 do 15 lat

Nasze główne cele

 1. Propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego wśród dzieci żyjących na emigracji i dzieci z rodzin mieszanych
 2. Nauczanie wiedzy o Polsce z zakresu historii i geografii Polski
 3. Upowszechnianie w środowisku szkolnym wiedzy o kulturze polskiej, tradycjach polskich
 4. Poszerzanie wiedzy na temat współczesnych zjawisk zachodzących w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym kraju,
 5. Kształcenie przynależności do narodu polskiego,
 6. Podnoszenie prestiżu języka polskiego oraz polepszenie obrazu Polski wśród dzieci pochodzących z rodzin czysto polskich oraz mieszanych.
 7. Budowanie więzi wśród Polonii
 8. Integracja społeczności polskiej ze społecznością lokalną,
 9. Szerzenie wiedzy na temat polskiej kultury i tradycji wśród społeczności lokalnej
 10. Promowanie pozytywnych stron dwujęzyczności u dzieci,
 11. Poszerzenie świadomości rodziców na temat wychowania dzieci dwujęzycznych
 12. Pomoc w kształtowaniu dziecka dwujęzycznego i dwukulturowego,
 13. Promocja edukacji międzykulturowej.