Podział na grupy i zakres programowy

Nasze zajęcia są dostosowane do  poziomu i potrzeb naszych uczniów, opierają się na wytycznych programowych Ministerstwa Edukacji dla szkół polonijnych. Lekcje urozmaicone są piosenkami elementami przedstawień teatralnych oraz kulturalnych. Chcemy, aby każde lekcje wyglądały inaczej, angażowały dzieci do wspólnej pracy i zachęcały do nauki.

Grupa 1

”Maluszki” - Grupa wiekowa (3-4latki)

Nauczyciel główny: Wiola Szczuczyńska
Nauczyciel pomocniczy: Aleksandra Rodzic dyżurny

Zajęcia w grupie mają na celu przede wszystkim osłuchanie się naszych maluszków z językiem polskim, zapoznanie się ze słownictwem, zabawami, piosenkami, baśniami i legendami w języku ojczystym.

Grupa 2

Przedszkolna - Grupa wiekowa (4-5 latki)

Nauczyciel główny : Karolina Krzysztofik-Palac
Nauczyciel pomocniczy: Zuzanna Dobrzyniec-Sztarbało

Zajęcia w grupie średniej są specjalnie przygotowane dla dzieci przedszkolnych, z wieloma elementami zabawy i muzyki. Uczymy się tutaj jednak już literek, rozbudowujemy słownictwo i poznajemy podstawowe informacje na temat kultury Polski.

Grupa 3

Wczesnoszkolna - Grupa wiekowa(6-7 latki)

Nauczyciel główny: Pamela Kołkowska
Nauczyciel pomocniczy: Joanna Wyrwa

Zajęcia w grupie średniej polegają na nauce czytania, pisania i rozszerzania słownictwa. Dodatkowo dzieci poznają geografię i historię Polski. Jako jeden z elementów do nauki historii wykorzystujemy  przedstawienia teatralne do, których angażujemy uczniów, dzięki czemu chętnie uczestniczą w naszych lekcjach.

Grupa 5

Najstarsza - Grupa wiekowa (10-15 latki)

Nauczyciel główny: Bartek Glaziński
Nauczyciel Pomocniczy: Mateusz Szumilas

Na zajęciach dzieci i młodzież pogłębiają swoją wiedzę o historii oraz geografii Polski. Nauczyciele uświadamiają uczniów o wartościach, zwyczajach i tradycjach polskich. Poprzez naukę w grupie starają się pielęgnować i krzewić język polski oraz kulturę, sztukę i historię naszego kraju.

Lekcje są prowadzone tak, aby dzieci mogły się w nie zaangażować w sposób czynny, dzięki czemu chętnie biorą w nich udział i sami dają nowe pomysły na wspólną naukę.

Grupa 4

Średnia - Grupa wiekowa (8-9 latki)

Nauczyciel główny: Paulina Kotkowska
Nauczyciel pomocniczy: Sandra Gała

Na naszych zajęciach pogłębiamy wiedzę na temat języka polskiego. Uczymy się, jak mówić, czytać i pisać po polsku, doskonalimy także rozumienie ze słuchu. Śpiewamy piosenki, poznajemy historię, kulturę i tradycję Polski. Staramy się łączyć wydarzenia historyczne i kulturalne ważne zarówno dla Polski, jak i Holandii.

Poza nauką znajdujemy również czas na zabawy edukacyjne, gry, łamigłówki. Każda styczność z językiem polskim jest dla nas ciekawym doświadczeniem. Odkrywamy, utrwalamy, rozwijamy się.


Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszymi zajęciami napisz do nas lub zadzwoń